!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Information om brandskydd


Kontrollera din brandvarnare
Du bör regelbundet kontrollera att din brandvarnare fungerar. Detta är extra viktigt om du varit bortrest.

Fungerande släckutrustning som rekommenderas
En sexkilos pulversläckare är lämplig för hemmet. Vid brand i kläder är en brandfilt ett effektivt hjälpmedel som inte tar stor plats.

Din väg ut och brandförsvarets väg in
Håll trapphuset rent från barnvagnar, cyklar, tidningar och andra brännbara eller hindrande föremål.

Lås gemensamma utrymmen
Håll förråd, garage och övriga gemensamma utrymmen låsta så minskar risken för anlagd brand.

Två vägar ut
Det ska alltid finnas två vägar ut oavsett om du befinner dig i en offentlig lokal eller om du är hemma i din lägenhet. Den första vägen är trappan som du kom in ifrån. Den andra vägen kan i vissa fall utgöras av brandförsvarets stege.

Lämna aldrig ett brinnande ljus
Du som tänder ett ljus har också ansvar för att det släcks. Sätt gärna ett litet anslag på lägenhetsdörren med ”SLÄCK LJUSEN” som en påminnelse när ni lämnar bostaden.

Lämna aldrig en maskin igång
Tänk på att disk och tvättmaskiner är källor till stora skador i bostäder. Främst genom läckage och med mycket kostsamma vattenskador, men även uppkomst av allvarliga elfel, med brand som följd. Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar att använda dessa maskiner vid tider då det finns någon närvarande i bostaden

Tänk på att en apparatladdare som sitter kvar i vägguttag, är en inte ovanlig och potentiell källa till brand. Var även uppmärksam på, att den förbrukar energi även om ingen apparat är ansluten för laddning.

OM DET BRINNER I DIN LÄGENHET RÄDDA-LARMA-SLÄCK

Om det brinner hos dig – ta dig ut och stäng dörren efter dig.
Utgå från grundreglerna: Rädda,Larma,Släck. Om du inte kan släcka branden själv, rädda de som befinner sig i lägenheten först. Den säkraste utrymningen sker krypandes på golvet. När ni lämnar rummet där det brinner stänger ni dörren för att hindra branden från att sprida sig. Stäng också lägenhetsdörren efter er. Ring 112.

Om det brinner hos grannen
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet och håll fönster och dörrar stängda. I trapphuset kan det finnas livsfarlig brandrök. Lägenheten är byggd för att stå emot brand från grannen. Väggar, golv, tak och dörrar hindrar brandspridning tills brandförsvaret har släckt branden. Det är mycket viktigt att dörren till trapphuset hålls stängd. Om det trots allt kommer in lite rök i dörrspringan från ytterdörren kan du använda en blöt handduk eller tejp för att stänga den ute. Ring 112.

 

Dokument

MSB - Brand i flerbostadshus.pdf 2017-01-03
Råck16 - Skydd mot brand.pdf 2017-01-03