!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

För mäklare

 

Kontakter

Vid allmänna frågor om föreningen, kommande projekt och liknande: kontakta styrelsen på styrelsen@rack16.se


MBF kundportal för mäklare

Genom att registrera er som användare av MBFs kundportal kan ni dygnet runt ta fram den information ni söker, oavsett om det är en mäklarbild, pantsättningsuppgift, årsredovisning, stadgar eller prisstatistik.

Som mäklare registrerar ni er enkelt till deras kundportal genom att mejla ert organisationsnummer och e-postadress till maklarbild@mbf.se och följa instruktionerna i det mejl ni sedan erhåller.


Vid överlåtelse

När ett överlåtelsekontrakt har skrivits ska mäklaren skicka det till MBF som vidarebefodrar överlåtelsen till styrelsen för godkännande. Juridisk person godkänns inte som ägare.

Adressen är:
Brf Råck16
C/o MBF
Källgatan 14
722 11 VÄSTERÅS

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av köparen på 2.5% av prisbasbeloppet. Detta för administrativa omkostnader som styrelsen har vid lägenhetsöverlåtelser.

Bifoga svarskuvert så att styrelsen kan skicka tillbaka godkända/avslagna medlemskap/utträden till respektive part eller till mäklaren. Mäklare får även gärna ange e-postadress till försäljningsansvarig så att styrelsen, vid behov, kan ge snabbt besked om medlemskap har beviljats eller inte och om utträde ur föreningen har beviljats eller inte. 


Vid överlämningen ska det lämnas över ett antal nycklar:

  • 3 Lägenhetsnycklar
  • 3 låsbrickor/taggar
  • 3 Postboxnycklar
  • 1 Cylinder och 2 Nycklar till bokningstavlan vid grovtvättstugan

Om det finns extra utkvitterade nycklar kan det kontrolleras med Bysmeden lås / BB Gruppen alt. styrelsen. Om det finns extra utkvitterade taggar kan det kontrolleras med styrelsen. (Telefon Bysmeden 010-163 64 30) (E-post styrelsen: styrelsen@rack16.se)


Föreningen

Bostadsrättsföreningen Råck16 (organisationsnummer 769625-0369) förvärvade fastigheten Vattenfallet 8 i Råcksta, Vällingby, den 11 oktober 2013. Fastigheten renoverades av PEAB Bostad AB och bostadshusen blev inflyttningsklara under första halvan av 2015.

Fastigheten består av 1 byggnad med 231 bostadslägenheter och 3 lokaler. Total BOA 13384 m2.

I föreningen finns även en övernattningslägenhet, en samlingslokal samt en biograf som medlemmarna kan disponera. 


Ekonomi

Inga beslut är för närvarande fattade om framtida avgiftsförändringar. Avsättning till reparationsfond sker enligt ekonomisk plan. 


TV/Internetanslutning

Föreningen har tecknat ett kollektivavtal med Bredband2 och Sappa som huvudleverantörer av Bredband respektive IP-TV. Avtalet gäller 5 år och sträcker sig till mars 2023. I avtalet ingår till varje lägenheter bredband med hastighet 1000/1000 Mbit/s och nedan nöjeskanaler (Sappa Mer):

Avgiften för TV- och bredbandstjänsterna är totalt 150 kr i månaden för enskilt hushåll. Notera att i och med att det är ett kollektivavtal så går det inte att avsäga sig denna avgift. 

Varje lägenhet kan fritt välja att beställa ytterligare TV kanaler enligt Sappas utbud. Sappa Alltid på 49 kr/mån ingår i kollektivavtalet. Till varje lägenhet tillhör en Inteno höghastighetsrouter, Tjänstefördelare och HDTV-box. 


Telefoni

Bredbandstelefoni ingår även för de som vill aktivera det med en minimidebitering på 10 kr/mån som man även får ringa för. Övriga samtalskostnader faktureras separat. 


Övriga utrymmen

Till varje lägenhet hör ett förråd, vissa lägenheter har förrådet på sitt våningsplan, andra nere på entréplan. Alla våningsplan har en tvättstuga med två tvättmaskiner, en torktumlare samt ett torkskåp. Det finns ett cykelförråd på entréplan samt en grovtvättstuga på våning 2. 


Parkering

Föreningen disponerar inga egna parkeringsplatser. Parkering finns att boka genom Stockholm Parkering i närområde. Råcksta infartsparkering t.ex. 


Container för grovsopor

Föreningen ställer upp container 2 gånger per år (vår och höst) där våra medlemmar kan slänga grovsopor. Datum aviseras till medlemmar med 1 månads framförhållning. 


Årsredovisning

Årsredovisningar ligger under fliken Årsredovisning (under "Ekonomi"). 


Historia och nutid

Kontorskomplexet i Råcksta ritades för att bli norra Europas största. Vattenfallhuset ritades av Sven Danielson (f 1923) som var chefsarkitekt hos Vattenfall 1954–1966. Byggnaden uppfördes under åren 1958–1964. Inflyttningen skedde etappvis med start 1962. Nutid: Peab köpte fastigheten 2012 och har renoverat byggnaden invändigt och skapat 231 lägenheter, takterass, biograf samt gym och en butikslokal. Huset är K-märkt.